สำหรับท่านที่ได้ทำการสั่งซื้อหรือใช้บริการทดลองใช้งาน 90 วันผ่านระบบ Online ทางหน้าเว็บไซต์ www.avg.com และได้ทำการกรอกรหัสบัตรเครดิต/เดบิต จากนั้นได้พบว่าถูกหักเงินจากบริการต่ออายุอัตโนมัติด้วยเงื่อนไขก็ตาม และต้องการยกเลิกการใช้งานและต้องการขอเงินคืน (Refund) 

ท่านอาจจะพบว่าทางเจ้าของบัตรเครดิตได้ให้เบอร์ติดต่อมายังทางเรา ซึ่งอันที่จริงแล้วเราไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบการชำระเงินผ่านทาง Online แต่อย่างใด (ทางเราจำหน่ายในรูปแบบ Offline เท่านั้น) 

แต่อย่างไรก็ตาม ท่านจะสามารถทำเรื่องร้องขอเงินคืนไปยังที่ www.avg.com ได้ผ่านขั้นตอนดังนี้

ตรวจสอบเอกสารการซื้อหรือการชำระเงินได้ที่อีเมลล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ตรวจสอบรายละเอียดดังนี้
1. อีเมลล์ที่ได้รับใบสั่งซื้อใช่ของท่านลุกค้าหรือไม่
2. สินค้าที่ต้องการยกเลิกและขอคืนเงินนั้นถูกต้องหรือไม่
3. เลขที่อ้างอิง
4. License หรือ Product Key
5. วันที่สั่งซื้อ/ถูกเรียกเก็บเงิน

จากนั้นเข้าไปที่ ลิงค์ https://support.avg.com/RefundForm?l=en

โดยกรอกรายละเอียดให้ตรงกับที่ได้ตรวจสอบมาจากอีเมลล์
ท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 15 วัน


หรือหากไม่พบอีเมลล์ให้เข้าไปตรวจสอบใน AVGMyaccount

1. http://myaccount.avg.com
2. My Order History


หรือหากไม่พบ License ให้ทำการ Recover License ผ่านช่องทางนี้

1. https://www.avg.com/en-ww/license-retrieval
2. กรอกอีเมลล์ที่เคยสั่งซื้อ และตรวจสอบในอีเมลล์อีกครั้ง


คุณจะได้รับสิทธิในการคืนเงินเต็มจำนวนกรณีถูกเรียกเก็บไม่ถึง 30 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม https://support.avg.com/SupportArticleView?l=en&urlName=What-is-AVG-refund-policy&supportType=home

Pace to company limited
tel 02 950 1410, 091 076 8044
support @ paceto.co.th
Line ID : pt_hotline