บริการรับจดโดเมนเนม

สิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการมีเว็บไซต์พร้อมดูแลและแจ้งเตือนหมดอายุ

โดเมนเนมคืออะไร:
โดเมนเนมเปรียบเสมือนชื่อแทนบ้านเลขที่อยู่ แสดงพิกัดที่จำได้ง่ายกว่าการระบุ IP และ Subfolder โดยการนำชื่อโดเมนไปครอบทับได้ทันที ชื่อโดเมนเนมที่ดีต้องสื่อถึงบริษัทหรือรูปลักษณ์สินค้าหรือองค์กรณ์ให้ชัดเจน อาธิเช่น ชื่อบริษัท หรือ ชื่อสินค้า หรือ ประเภทสินค้า ยกตัวอย่างเว็บขายมือถือก็ควรใช้ชื่อที่ทุกคนจำได้ง่ายเช่น sellmobile.com หรือ mobile4sell.com หากเป็นเว็บเกี่ยวกับห้างร้านองค์กรณ์ก็ควรใช้ชื่อนั้นตามด้วยนามสกุลที่เกี่ยวข้อง

นามสกุลโดเมนสำคัญอย่างไร:
นามสกุลของโดเมนนั้นบ่งบอกถึงประเภทเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง .com คือเว็บไซต์ Community ทั่วไป .mobi เว็บไซต์สำหรับมือถือ .tv เว็บไซต์รายการทีวี .info สำหรับสารานุกรมทั่วไปที่แสดงข้อมูลเป็นหลัก
โดยในประเทศไทยก็มีการระบุนามสกุลโดเมนเนมให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว อาธิเช่น .co.th คือเว็บไซต์องค์กรณ์ห้างร้านในประเทศไทย เว็บไซต์ .in.th คือเว็บไซต์ที่อยู่ในไทย .go.th คือเว็บไซต์เกี่ยวกับรัฐ .ac.th คือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโรงเรียนและมหาวิทยาลัย

แจ้งเตือนโดเมนหมดอายุล่วงหน้า 15 วัน ในประเภท .com .net .tv .fm และอื่นๆสำหรับโดเมนลงทะเบียนนอกประเทศ
30 วันสำหรับ .co.th, .in.th, .ac.th และอื่นๆที่เป็นโดเมนเนมลงในไทย

ประเภทโดเมน
อายุ 1 ปี
อายุ 2 ปี
อายุ 3 ปี
เงื่อนไข อื่นๆ
         
โดเมนทั่วไป
       
.com
800
1500
2200
ต้องสั่งจองล่วงหน้าก่อนตกลงจดทะเบียนเพื่อตรวจสอบชื่อ
ราคาเปลี่ยนผันตามความนิยมซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
.net
800
1500
2200
.info
800
1500
2200
.org
800
1500
2200
.me
800
1500
2200
.mobi
800
1500
2200
.tv
800
1500
2200
.biz
800
1500
2200
.asia
800
1500
2200
.am
800
1500
2200
.at
800
1500
2200
.be
800
1500
2200
.fm
800
1500
2200
.in
800
1500
2200
.job
800
1500
2200
.it
800
1500
2200
         
โดเมนนามสกุลในไทย
       
.co.th
1200
2000
3200
จดทะเบียนครั้งแรก 2 ปี
และต้องสั่งจองล่วงหน้าก่อนตกลงจดทะเบียน
และบางนามสกุลต้องการเอกสารประกอบการจดทะเบียน
.in.th
1200
2000
3200
.ac.th
1200
2000
3200
.net.th
1200
2000
3200
.go.th
1200
2000
3200
.ac.th
1200
2000
3200
.mi.th
1200
2000
3200
         
โดเมนนามสกุลในไทยภาษาไทย
       
.ธุรกิจ.ไทย
1200
2000
3200
และต้องสั่งจองล่วงหน้าก่อนตกลงจดทะเบียน
และบางนามสกุลต้องการเอกสารประกอบการจดทะเบียน
.ศึกษา.ไทย
1200
2000
3200
.ไทย
1200
2000
3200
.เน็ต.ไทย
1200
2000
3200
.องค์กรณ์.ไทย
1200
2000
3200
.รัฐบาล.ไทย
1200
2000
3200