ความเป็นมาของเรา

  logo-authorized-CMYK-30mm

ด้วยประสบการณ์กว่า 19 ปี ในธุรกิจการให้บริการด้าน เทคโนโลยี (Technology)
ทำให้เรารู้ถึงความต้องการ ในแง่มุมที่แตกต่างในทุก ๆ เทคโนโลยี


CropperCapture72

 

CropperCapture73

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ Antivirus-soft.com

เราคือทีมงานให้บริการด้าน IT โดยเฉพาะ Antivirus Software และซอฟแวร์ด้านความปลอดภัยในระบบ IT
เรายินดีให้บริการคำปรึกษาและจัดหาสินค้า
เพื่อให้ตรงตามเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการเพื่อประโยชน์การใช้งานอย่างสูงสุด
เพื่ออำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาในการทำงาน

เราคือผู้ให้บริการด้าน IT Solution Provider เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บ เทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ อื่นๆ อีกมากมาย สำหรับ คอมพิวเตอร์ ทุก ๆ ระบบ ทุกค่าย ด้วยทีมผู้บริหาร ที่มีประสบการณ์ และ ดำเนินงาน ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้ง ภาครัฐ และ เอกชน โดยได้จดทะเบียน จัดตั้งในรูป บริษัท จำกัด เลขที่ บอจ. นบ. 3225 ด้วยเงินทุนจดทะเบียน ชำระเต็ม 1,000,000.- (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ตั้งแต่ 22 มีนาคม 2537 มานานกว่า 17 ปี (SPT Advance Tech) และได้เปลี่ยนย้ายเป็น บริษัท เพส ทู จำกัด เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 ภายใต้ทีมงานพร้อมประสบการณ์การทำงานการจัดการจากเดิม

วิสัยทัศน์ (Our Vision):

เราจะนำความรู้ความชำนาญ และ ประสบการณ์ ทางด้านเทคโนโลยีสื่อสาร และ อินเตอร์เน็ต เพื่อช่วยเหลือธุรกิจ ที่มีความจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีดังกล่าว ให้ได้รับความปลอดภัย สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ในต้นทุนที่ต่ำที่สุด

ลูกค้า (Customer) คือช่องทางการตลาดที่สำคัญ
ระบบ (Technology) เพิ่มประสิทธิภาพองกรค์
การเงิน (Financial, ROI) โดยให้ผลตอบแทนต่อการลงทุนสูง
องค์กร (Knowledge, HR) พัฒนาทรัพยากรบุคคล

พันธกิจ (Our Mission):

ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี ในธุรกิจการให้บริการด้าน อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี (Internet Technology) ทำให้เรารู้ถึงความต้องการ ในแง่มุมที่แตกต่างในทุก ๆ เทคโนโลยี
พัฒนาความรู้และความชำนาญให้ทันต่อทุกเหตการและสถานการณ์
นำเว็บเทคโนโลยีมาลดต้นทุนให้ลูกค้ามีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
ใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อผลประโยชน์ทุกๆ ฝ่ายในทุกๆ ด้าน
ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ความโปร่งใสและใส่ใจด้วยระบบธรรมาภิบาล
พัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

CropperCapture75